Svenska fjärilar

Svenska fjärilar 195,00 kr
Varan finns i lager

Av Bo Söderström

Detta är den första fälthandboken på nära femtio år där precis alla dagfjärilar och bastardsvärmare i Sverige beskrivs. De 121 fjärilarna är fotograferade i fält och både ovan- och undersidan visas. 

I artbeskrivningarna står i detalj hur man bestämmer fjärilar utifrån deras utseende, beteende, i vilken miljö de rör sig och vilka växter de väljer att besöka. Utbredningskartor och flygtidtabeller hjälper också till att hitta rätt.

Många fjärilsarter är starkt hotade. Om man till exempel slår vägkanterna så sent som möjligt, hinner viktiga nektarväxter blomma till fjärilar som flyger sent på säsongen.

 

Pris (inkl. moms):
195,00 kr
Pris (exkl. moms):
156,00 kr
Artikelnummer:
978923
Kategori:
Litteratur

Relaterade produkter