Vaxbrist LN

Skriven den 6 juni 2016

Just nu har vi brist på vax till LN. Ny leverans inkommer troligtvis i slutet av vecka 23 eller under vecka 24.