Program och Anmälan till Öppet hus 2018

Skriven den 18 maj 2018

Öppet hus - Lördag den 7 juli 2018 kl 10.00 - 15.00

Efter ett års uppehåll är vi nu tillbaka med vårt Öppet hus.

Så här ser vårt program ut just nu men vi fyller på listan med föreläsare och aktiviteter vartefter. 

Program:

10.00-10.05 Kurt Oldeskog - Hälsar välkommen 
10.05-10.15 Lotta Fabricius Kristiansen - Etikettmärkning, vilka regler gäller? 
10.20-10.50 Ise Wentzel Hovmöller - Småskalig ekologisk yrkesodling 

10.55-11.25 Preben Kristiansen och Eva Forsgren - Nytt inom bihälsa 
11.30-12.00 Christina Winter - Odla för bin och humlor 
12.05-12.25 Karina Karlsson - Ta hand om ditt vax 

12.30-12.40 Lotta Fabricius Kristiansen - Försöksvärdar för biprodukter - nytt projekt hos Svenska Bin
12.40- 13.05 Christina Winter - Odla för bin och humlor (repris)
13.10-13.35 Ise Wentzel Hovmöller - Småskalig ekologisk yrkesodling (repris)

13.40-14.05 Karina Karlsson - Ta hand om ditt vax (repris)
14.10-15.00 Preben Kristiansen och Eva Forsgren - Nytt inom bihälsa (repris)

 
Föreläsningar:

Christina Winter – Odla för bin och humlor
Christina Winter är hortonom och har arbetat med yrkesmässig trädgårdsodling i 30 år. Hon kommer att berätta om alla våra nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. Vi får också veta de viktigaste beståndsdelarna i en mångfaldsträdgård och får förslag på växter, sorter, odlingsmetoder och hur man bygger insektshotell. Christina har skrivit boken Trädgårdsmyller, boken kommer att finnas till försäljning under dagen och för de som så önskar går det att köpa ett signerat exemplar.

Ise Wentzel Hovmöller - Ekologisk yrkesbiodling
Ise Wentzel Hovmöller driver en småskalig ekologisk yrkesbiodling på Österlen i Skåne. Hon kommer berätta hur hon arbetar i sitt företag och vilka bitar i biodlingen som är viktiga för henne.

Karina Karlsson - Ta hand om ditt vax
Karina Karlsson är rådgivare i biodlingsfrågor på SBR. Hon kommer att berätta om sitt projekt "Ta hand om ditt vax".Ett ämne som är mycket aktuellt i och med bristen på vax.

Lotta Fabricius Kristiansen
- Etikettmärkning, vilka regler gäller? 
- Försöksvärdar för biprodukter

Förutom att vara moderator under Öppet hus kommer Lotta också att berätta om vilka regler som gäller vid etikettmärkning och om ett nytt projekt hos Svenska Bin "Försöksvärdar för biprodukter".

Preben Kristiansen och Eva Forsgren - Nytt inom bihälsa 
Preben är bihälsokonsulent på Jordbruksverket och Eva är samverkanslektor i biodling på SLU, dom kommer att berätta om de senaste nyheterna inom bihälsa. Under dagen kommer de även att visa praktiskt hur varroa- och nosematester utförs. Möjlighet finns då också att ställa frågor till dem.Utställare:

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)
Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns 273 biodlarföreningar över hela landet med över 13 000 medlemmar. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.


SBR Stockholmsistriktet
I Stockholms läns biodlardistrikt har vi mer än 1 000 medlemmar fördelade på 19 biodlarföreningar. Det är ett stort område med mycket varierat landskap. Både landsbygd och stadsmiljöer är representerade. Biodling bedrivas inom hela vårt område.


Biodlingsföretagarna (BF)
Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling. BF har inga krav på att man ska ha ett visst antal samhällen och medlemmarna har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. 
 

Svenska bin
Med Svenska Bin har alla Sveriges biodlare skapat en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete. Målet är att skapa en starkare lojalitet hos konsumenterna för svensk honung och större kunskap om binas nyttiga arbete. Många konsumenter är villrådiga över butikshyllans utbud och undrar vad som skiljer den svenska honungen från den importerade. 

Aktiviteter:

Utställning av SBR-planscher från 30-talet och framåt.

Utställning av bikupor gamla och nygjorda repliker från 1900-talet och fram till dagens Nackakupor.

Bihälsa i praktiken, under dagen finns Preben Kristiansen och Eva Forsgren vid vår Bihälsa-station där dom kommer att visa hur man utför varroa- och nosematester praktiskt, det finns då ytterligare en möjlighet att ställa frågor till dom.

Kika in i kupan, vår observationskupa kommer att finnas uppställd. För dom som kanske ännu inte hunnit skaffa sitt första bisamhälle finns nu möjlighet att på nära håll se binas arbete. Karolina Wilzcynska finns där och berättar vad som händer i kupan.

Ingemar Fries - fotouställning - Solitärbin, humlor och andra pollinatörer. Ingemar har fotograferat olika pollinatörer och växter i sin trädgård som har sammanställts till en fotouställning.

Insektshotellet har nu fått massor med hyresgäster passa på att ta en titt. 

Insekter och deras växter. Under dagen kommer Christina Winter att vid sitt bord prata och visa levande insekter och bomaterial till insektshotell samt om odling av binas älsklingsväxter.

Vaxgjutning, med hjälp av en kakgjutform med kylning kommer Ingemar Åberg och Kjell Öberg att visa hur man kan gjuta sina egna vaxkakor.

Slungning med hjälp av en automatisk avtäckningsmaskin, en 8-ramars slunga och separator samt hjälpmedel för lyft av lådor kommer Kurt Oldeskog att under vissa tidsperioder visa hur han slungar sin honung.

Flow Hive
Per Lundblad är ambassadör för Flow Hive, han kommer att finnas på plats och visa och berätta mer om Flow hive.

Pollen och Bibröd - Karolina Wilzcynska visar och berättar hur hon tar hand om sitt pollen och gör sitt eget bibröd. Kanske kommer det också finns möjlighet att få provsmaka något vid hennes bord.

Honung i matlagning - Linda Edgren från Danderyd Täbys biodlareförening och biodlare sen många år, delar med sig av hur hon använder honung i matlagning. Det blir både smakprov och försäljning av diverse marmelader, bröd, musli/granola, kryddade nötter och kikärtor mm. 


Med smak av honung - Marita Delvert fd ordförande i SBR och biodlare visar och berättar om sina böcker Med smak av honung och Honungsjul, passa på att köpa ett signerat exemplar. Något litet smakprov kommer säkert också att finnas.

Trädtrolleri skulpterar i trä. Robin Marsh kommer under vissa tidpunkter att visa hur han trollar fram en björn med ett bi i handen med hjälp av en stock och motorsågen. Vill du köpa björnen, lägg ett bud, den som har lagt högsta budet kl 14 får ta med sig björnen hem.

Dessutom:


Biredskapsförsäljning:
Vår biredskapsbutik kommer att vara öppen under hela dagen.
 
Servering:
Enklare lunch och kaffe till självkostnadspris.
 
Anmälan:
För vår planering är vi tacksamma om ni anmäler er. Anmälan kan göras helst via vårt anmälningsformulär men det går också bra att anmäla via e-post info@sigtunahonung.se eller telefon 070-591 42 84.