Inga fasta öppettider p.g.a. Corona

Skriven den 28 februari 2020

Inga fasta öppettider - allt orsakat av problematiken runt Corona viruset.

Då vår butik är mycket liten har vi svårt att uppfylla avståndskraven runt oss som befinner sig i lokalen. Speciellt nu när bina har vaknat och vårsolen lyser förväntar vi oss ett ökat antal besök. Med detta som bakgrund kommer vi inte ha några fasta öppettider. Detta gäller tills vidare. 

Hur handlar vi då undrar ni?

Om ni vet vad ni behöver: 
Finns följande alternativ:
1) På vår hemsida finns möjlighet att förbeställa (sigtunahonung.se) 
2) Maila (info@sigtunahonung.se) med uppgift om de varor du behöver
3) Ring (070-591 42 84) 
Vi plockar sedan ihop din beställning och enas om en tid för hätmning - dina varor står utställda vid butiken eller i dess närhet.

Om ni inte vet vad ni behöver:
Maila (info@sigtunahonung.se) eller ring (070-591 42 84) så enas vi om en tid för besök.

Välkomna!